تبلیغات
اخبار جهان اسلام - اقسام مكاشفات
اخبار جهان اسلام
برای سلامتی آقا امام زمان صلوات


اقسام مكاشفات

مكاشفات‌ برچند گونه‌اند:

أوّل‌: مكاشفات‌ مادیّه‌ و طبیعیّه‌ و آن‌ اطلاع‌ بر مخفیّاتی‌ است‌ كه‌ برای‌ انسان‌ در عالم‌ طبع‌ حاصل‌ می‌شود . مانند علوم‌ طبیعی‌ و ریاضی‌ و هیئت‌ و امثال‌ آن‌ .

دوّم‌: مكاشفاتی‌ است‌ كه‌ برای‌ سالك‌ بعد از عبور از عالم‌ طبع‌ و ورود در عالَم‌ مثال‌ حاصل‌ می‌شود و آنرا مشاهدات‌ قلبیّه‌ گویند . چون‌ تجسّم‌ بعضی‌ از معانی‌ به‌ صورتهای‌ مثالی‌ و آن‌ در بیداری‌ نظیر خوابها و رؤیاهائی‌ است‌ كه‌ انسان‌ در خواب‌ می‌بیند .

سوّم‌: مكاشفاتی‌ كه‌ بر ای‌ سالك‌ بعد از عبور از عالم‌ مثال‌ و ورود در عوالم‌ روح‌ و عقل‌ حاصل‌ می‌گردد . و آنرا مشاهدات‌ روحیّۀ گویند ، كه‌ بواسطۀ قدرت‌ روح‌ و سیطرۀ او در عالم‌ بسیار می‌شود ، چون‌ احاطه‌ بر خواطر و افكار و طیّ الارض‌ و طیّ در هوا و عبور از آتش‌ و اطّلاع‌ از آینده‌ و تصرّف‌ در نفوس‌ به‌ مرض‌ یا صحّت‌ و تصرفّ در افكار عامّه‌ .

چهارم‌: مكاشفات‌ سرّیّه‌ است‌ . و آن‌ مكاشفاتی‌ است‌ كه‌ برای‌ سالك‌ در عالم‌ خلوص‌ و ك‌لاهوت‌ بعد از عبور از روح‌ و جبروت‌ حاصل‌ می‌شود ؛ و آنرا مكاشفات‌ سرّیّه‌ گویند . چون‌ كشف‌ اسرار عالم‌ وجود و اطّلاع‌ بر معانی‌ كلّیه‌ ، و كشف‌ صفات‌ و اسماء كلّیّۀ الهیّه‌ .

پنجم‌: مكاشفاتی‌ است‌ كه‌ برای‌ سالك‌ بعد از كمال‌ و عبور از مراتب‌ خلوص‌ و وصول‌ به‌ مقام‌ توحید مطلق‌ و بقاء بالله‌ پیدا می‌شود ، و آنرا مكاشفات‌ ذاتیّه‌ گویند . چون‌ ادراك‌ حقیقت‌ هستی‌ و آثار آن‌ و ترتیب‌ نزول‌ حكم‌ بر عالم‌ امكان‌ ، و مصدر قاضا و قدر و مشیّت‌ الهیّه‌ و مصدر تشریع‌ و وحی‌ و احاطه‌ برجمیع‌ عوالم‌ نازله‌ و كیفیّت‌ تحقّق‌ حادث‌ و ربط‌ آن‌ به‌ عوالم‌ ربوبی‌ و اتّحاد وحدت‌ و كثرت‌ و امثال‌ آن‌ . و این‌ را مكاشفات‌ ذاتیّه‌ گویند .

بنا برآنچه‌ گفته‌ شد معلوم‌ می‌شود كه‌ مكاشفات‌ روحیّه‌ قبل‌ از ورود به‌ عالم‌ الهی‌ و توحید حاصل‌ می‌شود و مشترك‌ بین‌ مؤمن‌ و كافر است‌ ؛ و به‌ هیچ‌ وجه‌ اثباتاً دلالت‌ بر كمال‌ و نفیاً دلالت‌ بر عدم‌ كمال‌ ندارد .

« كسب درآمد از فروتل »
دوستانتان را به یك شغل پردرآمد و آسان دعوت كنید : « جزئیات »
Email:
آرشیو مطالب
نظر سنجی
آیا شما اعتقادی به سحروجادو دارید؟صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی

قالب وبلاگ