تبلیغات
اخبار جهان اسلام - دانستنی هایی در مورد قرآن
اخبار جهان اسلام
برای سلامتی آقا امام زمان صلوات


مرتبه
تاریخ : یکشنبه 18 تیر 1391
دانستنی هایی در مورد قرآن

پیامبرانی كه ببهترین شب در قرآن شب قدر است.
بهترین ماه در قرآن ماه رمضان است. بهترین سوره قرآن یس است.
سوره حمد به مادر قرآن معروف است.
سوره فجر به سوره امام حسین(ع)معروف است.
سوره‌های اسراء، حدید، حشر، صف، جمعه، تغابن واعلی به مسبحات مشهورند.
86 سوره مكی و 28 سوره مدنی است.
سوره یس به قلب قرآن معروف است.
سوره‌های سجده، فصلت، نجم وعلق سجده واجب دارند.
سوره حمد به زبان بندگان نازل شده است.
قرآن كریم در سوره حمد خلاصه شده است.
سوره توبه «بسم الله الرحمن الرحیم» ندارد.
سوره الرحمن به عروس قرآن معروف است.
سوره نمل دو «بسم الله الرحمن الرحیم» دارد.       
تعداد 29سوره قرآن با حروف مقطعه آغاز می‌شوند.
سوره حمد دو مرتبه بر پیامبر اكرم  نازل شده یكبار در مدینه و یكبار در مكه.
سوره‌های فلق و ناس به معوذتین معروفند.
سوره عادیات منسوب به حضرت علی(ع)  است.
سوره اسرا به بنی اسرائیل معروف است.
37سوره قرآن در جز 30 قرار دارند.
سورهایی كه توصیه شده در نماز جمعه خوانده شود عبارتند از منافقون و جمعه.
سوره‌ای كه در شان اهل البیت نازل شده سوره دهر است.
سوره حجرات  سوره اخلاق و ادب است.
داستان گوساله پرستی بنی اسرائیل در سوره طه بیان شده است.
آیه الكرسی در سوره بقره قرار دارد.   
آیه معروف «و إن یكاد الذین كفروا...» در سوره قلم قرار دارد.
دعای «ربناآتنافی الدنیا حسنه...» در سوره بقره آیه 201 می‌باشد.
در آیه 7 سوره احزاب نام پنج تن از پیامبران اولوالعزم بیان شده است.
آیه معروف «أمن یجیب المضطر إذا دعاه ویكشف السوء» در سوره نمل آیه 62 می‌باشد.
آیه‌ای را كه سربریده امام حسین(ع)  در شام تلاوت فرمودند آیه 9 سوره كهف می‌باشد.
آیه حجاب در سوره نور آیه 31 قرار دارد.
آیه مشهور ولایت در آیه 55 سوره مائده قرار دارد.
آیه‌ای كه پنج وقت نماز‌های یومیه در آن آمده است در سوره اسرا آیه 78 می‌باشد.
در آیه 6 سوره مائده مراحل وضو بیان شده است.
آیه صلوات بر پیامبر(ص) در سوره احزاب آیه 56 می‌باشد.
به آیه «إنالله و إانا إلیه راحعون» استرجاع مگویند.
یه 282سوره بقره به آیه وام دادن نیز معروف است.
داستان معراح حضرت محمد(ص) در سوره اسراء بیان شده است.
پیامبری كه قومش به بهانه گیری معروفند قوم حضرت موسی(ع)  می‌باشند.
حضرت عیسی( ع) هم اكنون زنده است. حضرت یحیی(ع)  به خاطر حمایت از عفت و حجاب به شهادت رسید.
ه عنوان اسوه حسنه از آنان نام برده شده عبارتند از ابراهیم(ع)  و محمد(ص).
نام گرامی پیامبر 5 بار در قرآن آمده است 4 بار با نام محمد(ص) و یكبار با نام احمد در سوره صف آیه 6.
پیامبری كه به سخن خدا ملقب شده حضرت موسی(ع)  كلیم الله می‌باشد.
پیامبری كه مورد تمسخر قومش قرار گرفت حضرت نوح(ع)   بود.
حضرت نوح به شیخ الانبیا معروف است.
حضرت هود بر قوم عاد مبعوث شد.
لقب حضرت محمد(ص) حبیب‌الله است.
پیامبر اكرم(ص) هنگام تلاوت آیه 61 سورة یونس می‌گریست.
پیامبرانی كه با همدیگر در یك زمان می‌زیستند عبارتند از ابراهیم ولوط یوسف ویعقوب موسی وخضر.
حضرت ایوب(ع)  نمونه صبر و برد بباری بود.
كتاب حضرت داود(ع)  زبور بود.
حضرت ذكریا كفالت حضرت مریم را به عهده داشت.
آیه 86 سوره هود، اولین آیه‌ای است كه حضرت مهدی(ع) هنكام ظهورشان بر زبان مباركش جاری می‌سازد.
آیه 35بقره اولین آیه است كه از بهشت یاد می‌كند.
آیه3 سوره مائده كه دربارة خلافت و جانشینی علی(ع)  است آخرین آیه‌ای است كه نازل شده.
سوره‌ای كه در شان حضرت زهرا(س) نازل شده كوثر می‌باشد. دختر حضرت شعیب(ع)  به عفت و حیاء مشهور است.
دو زن نمونه كه در قرآن به آن‌ها اشاره شده است عبارتند از آسیه زن فرعون، مریم مادر عیسی(ع) .
زن ابولهب هیزم كش جهنم است.
حیوانی كه نمرودرا به هلاكت رساند پشه بود.
پرندگانی كه لشگریان ابرهه را به هلاكت رساندند ابابیل نام داشتند.
اصحاب كهف 309 سال در غار خواب بودند.
حیوانی كه همراه اصحاب كهف به غار پناه برد سگ بود.
لقب حضرت یعقوب(ع)  اسرائیل است.
قرآن طی 23سال بر پیامبر اكرم(ص) نازل شده است.
اولین گردآورنده قرآن حضرت علی(ع)  بود.
نخستین مفسر قرآن حضرت علی(ع)  بود.

و
قران دارای 114 سوره است
قران دارای  6236  ایه استت
قران 114 بسم الله الرحمن الرحیم دارد
قران دارای 120 حزب میباشد
قران 30 جز  دارد
قران 115 بسم الله دارد
70بار نام قران در قران بكار رفته است
بزرگترین سوره قران بقره است
بهترین نوشیدنی كه در قران به ان اشاره شده است شیر میباشد
كوچكترین سوره قران كوثر میباشد
بهترین ایه  ایه  الكرسی است
ایه  282 سوره بقره بزرگترین ایه قران است
عظیم ترین ایات  بسم الله  الرحمن الرحیم میباشد
بهترین خوردنی كه در قران ذكر شده عسل میباشد
منقورترین كار حلال نزد خداوند طلاق است
كوچكترین ایه قران  مدها متان  در سوره الرحمن  است
بهترین شب در قران  شب قدر است
بهترین ماه  در قران ماه رمضان  است
بهترین سوره قران  یسن است
سوره حمد  به مادر قران معروف است
سوره فجر به سوره امام حسین (  ع)  معروف است
سوره های اسرائ حدید  حشر  صف جمعه تغابن واعلی به مسبحات مشهورند
86 سوره مكی و 28 سوره مدنی است
سوره  یسن به قلب قران معروف است
سوره های سجده  فصلت  نجم وعلق سجده واجب دارند
سوره حمد به زبان بندگان نازل شده است
قران كریم در سوره حمدد خلاصه شده است
سوره توبه بسم الله الرحمن الرحیم  ندارد
سوره الرحمن به عروس قران  معروف است
سوره نمل دو بسم الله  الرحمن الرحیم دارد
تعداد 29سوره قران با حروف مقطعه اغاز میشوند
سوره حمد دو مرتبه بر پیامبر اكرم ( ص)  نازل شده یكبار در مدینه و یكبار در مكه
در سوره های فلق و ناس به معوذتین معروفند
سوره عادیات  منسوب به حضرت علی(ع)  است
سوره  اسرا به  بنی اسرائیل معروف است
37سوره قران در جز  30 قرار دارند
سورهایی كه توصیه شده در نماز جمعه خوانده شود عبارتند از منافقون و جمعه
سوره ای كه در شان اهل البیت ( ع)  نازل شده  سوره دهر  است
سوره حجرات  سوره اخلاق و ادب است
داستان گوساله پرستی بنی اسرائیل در سوره طه بیان شده است
ایه الكرسی در سوره بقره قرار دارد
ایه معروف و ان یكاد الذین كفروا... در سوره قلم قرار دارد
دعای ربنا اتنافیالدنیا حسنه ...در سوره بقره ایه 201 میباشد
در ایه 7 سوره احزاب نام پنج  تن از پیامبران اولوالعزم بیان شده است
ایه معروف امن یجیب المضطر اذا دعاه ویكشف اسو در سوره نمل ایه 62 میباشد
ایه ای كه سربریده امام حسین ( ع)  در شام تلاوت فرمودند ایه 9 سوره كهف میباشد
ایه حجاب در سوره نور ایه 31 قرار دارد
ایه مشهور ولایت در ایه 55 سوره مائده قرار دارد
ایه ای كه پنج وقت نماز های یومیه در ان امده است در سوره  اسرا  ایه 78 میباشد
در ایه 6 سوره  مائده مراحل وضوبیان شده است
ایه صلوات بر پیامبر (ص)  در سوره احزاب  ایه 56 میباشد
به ایه انالله واناالیه راحعون  استرجاع مگویند
ایه 282سوره بقره به ایه وام دادن نیز معروف است
داستان معراح حضرت محمد ) ص)  سوره اسرا بیان شده  است
پیامبری كه قومش به بهانه گیری معروفند  قوم حضرت موسی ( ع)  میباشند
حضرت عیسی (  ع)  هماكنون زنده است
حضرت یحیی( ع)  به  خاطر حمایت از عفت و حجاب به شهادت رسید
پیامبرانی كه بعنوان  اسوه حسننننه از انان برده شده عبارتند از  ابراهیم ( ع)  و  محمد ص)
نام گرامی پیامبر 5 بار در قران  امد ه  است 4 بار با نام محمد ( ص)  و یكباربا نام احمد در سوره صف ایه 6
پیامبری كه به سخن خدا ملقب شده  حضرت  موسی(  ع)  كلیم الله  میباشد
پیامبری كه  مورد تمسخر قومش قرار گرفت حضرت  نوح( ع)  بود
حضرت  نوح به شیخ النبیا معروف است
حضرت هود بر قوم عاد مبعوث شد
لقب حضرت محمد( ص)  حبیب الله است
پیامبر اكرم( ص)  هنگام تلاوت  ایه 61 سوره یونس میگریست
پیامبرانی كهبا همدیگر در یك زمان می زیستند عبارتند  از ابراهیم ولوط  یوسف ویعقوب  موسی وخضر
حضرت ایوب ( ع)  نمونه صبر و برد بباری بود
كتاب حضرت داود ( ع)  زبور بود
حضرت ابراهیم ( ع)  جد  اول حضرت محمد(ص)  بوده اند
حضرت  ذكریا كفالت حضرت مریم را به عهده داشت
ایه 86 سوره هوداولین ایه ای است كه حضرت مهدی (ع)  هنكام ظهورشان بر زبان مباركش جاری می سازد
ایه 35بقره اولین ایه است كه از بهشت یاد میكند
ایه  3 سوره مائده كه درباره خلافت و جانشینی علی(ع)  است اخرین ایه ای است كه نازل شده
سوره ای كه در شان حضرت زهرا س نازل شده كوثر میباشد
دختر حضرت شعیب /ع/ به عفت وحیا مشهور  است
دوزن نمونه كه در قران به انها اشاره نموده است عبارتند از اسیه زن فرعون مریم مادر عیسی /ع
زن ابولهب هیزم كش جهنم است
دوزن كه  در قران به زشتی از انها نام برده شده عبارتند از جالوت هامان سامری نمرود فرعون  قارون وابولهب
حیوانی كه نمرودرا به هلاكت رساند پشه بود
پرندگانی كه لشگریان ابرهه را به هلاكت رساندند ابابیل نام  داشتند
اصحاب كهف 309 سال در غار خواب بودند
حیوانی كخ همراه اصحاب كهف به غار پناه برد سگ بود
لقب  حضرت یعقوب/ع/ اسرائیل است
قران طی مدت23سال بر پیامبر اكرم/ص/نازل شده است
اولین گرداورنده قران حضرت علی//ع/بود
نخستین مفسر قران حضرت  علی /ع/ بود
نگاه كردن به قران عبادت است
نه صفت نمازگزار:1-مداومت بر نماز2-به محرومان انفاق میكنند3-تصدیق به روز قیامت میكنند
4-ترس از عذابقیامت دارند 5-دامنشان را از بی عفتی حفظمیكنند
6-بهعهدهخودوفامیكنند 7-گواهی به حق می دهند 8-ترس از عذاب قیامت دارند 9-ترس ازعذاب قیامت دارند
سوال شد:چرا به كسی كه نماز نمی خواند عنوان كافر داه شده است
امام صادق/ع/فرمودند:تاركالصلوه نماز را از روی بی اعتنائی به فرمان خدا ان را ترك میكند
امام صادق/ع/:هرگزشفاعت ما به كسانی كه نماز را سبك بشمارند نخواهد رسید
اولین فرمان از طرف خداوند به موسی عبادت بود
انانكه از عبادت كردن به خداوند تكبر می ورزند هرچه زودتر ذلیلانه به جهنم فرو خواهند رفت //سورهغافر ایه 660
نماز را برپا دار زیرا نماز انسان را از كارهای زشت باز میدارد و یاد خدا بسیار بزرگتر است /سور عنكبوت ایه 45
از مجرمان سوال میكنند چه چیزشما را به دوزخ فرستاد گویند ما از نمازگزاران نبودیم //سورهمدثر ایات 40تا 43//
ركوع به معنای خشوع و از اركان نماز است قنوت در لغت به معنای اطاعت همراه با خضوع است
امام صادق/ع/ فرمود:وقتیبنده به نماز ایستاد خداوند متعال به او  توجه میكندوتوجهش را از او قطع نمی كندتا موقعیكه
3مرتبه از یادخدا غافل گردد در این هنگام خداوند نیز اغز او اعراض خواهد كرد
پیامبر اكرممم /ص/ فرمود خشوع زینت نماز است
نیت یعنی قصد انجام كاری كه در ان نزدیك شدن به خدای بزرگ و اطاعت از فرمان او باشد
نیت ركن نماز است
قیام متصل به ركوع یعنی چند لحظه ابستادن همرااه با ارامش واجب است
سبحان ربی الاعلی وبه حمده :منزه است پرورگار من كه از همه والاتر است و من به ستایش ان مشغولم
از نشانه های یاران با وفای پیامبر /ص/ان است كه  اثار سجده در سیمای انان دیده می شود
بهترین راه نزدیكی به خداوند از طریق سجده  است
پامبر /ص/ فرمود من در قیامت امت خود را از اثار سجده كه بر پیشانی دارند می شناسم
سجده كمر شیطان را می شكندباعث محو گناهان می شود و انسان را بهشتی میكند
وحدهلاشریك له:یعنی خدای  واحدی است  كه  همتا ندارد
مستحب است كه در تشهد اول بعد از صلوات بر محمدو المحمدگفته شود :وتقبلشفاعتهفی امتهوارفعدرجته
چند پیام از تشهد :بندگی بالاترین مقام انبیا است عبودیت است كخ پیامبر رابه معراجمیبرد شهذدت به رسالت پیامبر به معنای نفی تمام مكاتب بشری است
قران مجید امر صلوات بر محمد /ص/راصراحتا اعلام فرموده  است
یاایهاالذین امنواصلو علیهوسلمواتسلیما
سلام نخستین در نمازبه رسول خدا/ص/
سلام دوم به خودماوبندگان شایسته خدا
سلام سوم به فرشتگان و مومنان است
پیامبر فرمودند: بهترین نماز ان است كه قنوت طولانی داشته باشد
قنوت به معنای دعا است در نماز درحال ابستادن
اولین نماز جماعتی كه  تشكیل شده به امامت رسول خدا/ص/و شركت  حضرت علی /ع/و جعفر طیاربرادر حضرت/ع/بود
اثارو فواید دنیوی نماز جماعت خوشنامی درمان نفاق  در پناه خداقرار گرفتن كفاره گناهان
اثار و فواید اخروی نماز جماعت :عبور از صراط ترفیع مقام نجات از ترس قیامت
نماز شب 11 ركعت است
رسول خدا /ص/فرمود:برترین نماز بعد  ازنماز واجب نماز شب است
طبق ایه 91 سوره مائده از اهداف شیطان باز داشتن از نماز است
وضو كلید نماز است
وضو در لغت نظافت و نیكوئی و  در حدیثی به  معنای نور و روشنائی امده  است
وضو سبب پاگیزگی بدن وصفای روان ادمی است
رسول/ص/فرمودك كسی كه شب را با وضوبیارامد گویی تمام شب را به احیاو عبادت گذرانده است
رسولخدا/ص/فرمودمسواك كردن جزئی از وضو است
امام علی چیزی از امور دنیا شما را از خواندن نماز اول وقت باز ندارد
پیامبر اكرم /ص/:نماز اول وقت  برترین اعمال است
دو ركعت نماز همراه با تفكر و حضور قلب ارزشمندتر از یك شب زند داری با  دلسرگردان و بدون توجه  است
رسول خدا /ص/فرمودند:هركس مقید به حضور در نماز جماعت است تحت هر شرایطی كه باشد از صراط عبور
كرده وبه بهشت میرود
امام صادق /ع/:خداوند نسبت به تمام مخلوقات رحمان است امارحیم به مومنان اختصاص دارد
یكی از نامهای قیامت  یوم الدین میباشد
مقصوداز صراط مستقیم همان طریق خداشناسی و دین وپای بند بودن به انجام دستورات خدا است
صراط در قیامت نام پلی است بر روی دوزخ كه همه مردم باید از روی ان عبور كنند
گمراهان //ضالین//كسانی هستند كه  از ایمان به كفر تبدیل یافته اند . كسانی كه از خداوپیامبرش نافرمانی میكنند. كسانی كه اخرت را باور ندارندو از رحمت الهی نومیدند
سبحان ربی العظیم وبحمده : پروردگار من عظیم واز هر عیبی منزه است و  ممن به ستایش او مشغولم
ایه 60 سوره غافر :انانكه از عبادت كردن به خداوندتكبر می ورزند هرچه زودتر ذلیلانه به جهنم فرو  خواهند رفت
ایه 31 سوره مریم :عیسی گفت :خداوند من سفارش كرده تا زنده امنماز وزكات را انجام دهم
بهترین چیزی كه بنده بعداز شناخت خداوند بوسله ان به درگاه الهی تقرب پیدا می كند نماز است
برای نماز گزاری كه نمازش را در اول  وقت به جا می اورد :پیامبر/ص/ راحتی در دم مرگ نجات از اتش رفع و دفع اندوه را ضمانت كرده  است
پیامبر /ص/فرمود شیطان تا وقتی انسان نمازهای پنجگانه را در وقتش می خواند خائف وترسناك است و از انسان هابركنار است
پیامبر فرمود كفردای قیامت شفاعت من به كی كه نماز واجب را تاپس از وقت ان به تاخیر اندازدنخواهد  رسید
اذان واقامه برای نمازهای پنجگان مستحب موكد است
مهمترین شرط قبول نماز حضور قلب در نماز است
اداب حضور قلب در نماز: توجهكامل به نماز داشته باد  در حالت كسالت وچرت ردن نماز نخواند در نماز خمیازهنكشد
كسی كه درنماز خشوع بدنش بهتر از خشوع قلب باشد این عمل نزد ائمه نفاق است
اداب مستحبات قیام انست كه جای سجده را نگاه كند پاها را پس وپیش نگذارد  دستها را روی رانهابگذارد
وبه راست و چپ و اسمان نگاه نكند
دانستنی هایی از قران و نماز
این مطالب از کانالها مختلف جمع اوری شده است که یکی از انها دوست عزیزم حاج وحید مرتضوی میباشد

و

مهم ترین و اساسی ترین مورد در قرائت صحیح آموزش تجوید می باشد

آیات حکیمانه قرآن راجع به پنج مطلب می باشد.

4 سوره از قرآن مجید دارای سجده واجب می باشند.

3 سوره از سوره های قرآن مجید با « الحمدالله » شروع می شود.

در 7 سوره از قرآن کریم،اسرار خلقت آدم است.

کلمه « اسم » در قرآن 19 بار تکرار شده است.

سوره بقره 86 آیه بیشتر از سوره آل عمران دارد.

خواندن سوره قدر در حال وضو گرفتن مستحب است.

واژه « زقوم » 3 بار در قرآن کریم آمده است.

آیه 31 از سوره نور در مورد « توبه » آمده است.

تنها ماهی که در قرآن آمده است،« رمضان » است.

کلمه « شهر » 12 بار در قرآن کریم،تکرار شده است.

آیه 33 از سوره احزاب به آیه « تطهیر » معروف است.

در آیه از سوره لقمان امده است که :« زشت ترین صداها صدای خران است»

آیات 11تا12 از سوره حجرات به گناهان « مسخره کردن_ عیب جویی_دادن لقبهای زشت به یکدیگر_بدگمانی_غیبت » اشاره نموده است.

در آیه 29 از سوره فرقان « خوار کردن انسان توسط شیطان » آمده است.

سوره توبه با « بسم الله » آغاز نمی شود.

نام « سلیمان (ع) » 17 بار در قرآن ذکر شده است.

5 تا از سوره های قران کریم با « قل » شروع می شود.

نام « حضرت یوسف(ع) » 37 بار در قرآن آمده است.

11 آیه از آیات قرآن کریم سجده مستحبی دارد.

 غفور رحیم » 63 بار در قرآن کریم ذکر شده است.

سوره بقره اولین سوره سری میادین قرآن است.

تعداد کسره های به کار رفته در قرآن کریم برابر است با 39586.

سوره صف از سوره های قرآن مجید به « الحواریون،عیسی » معروف است.

اولین سوره نازله مربوط به شراب سوره بقره،آیه 219 است.

کلمه « اَنَّ » در قرآن کریم 360 بار به کار رفته است.

کلمه « بقره » 4 بار در قرآن کریم به کار رفته است.

آیه 159 بقره به آیه کتمان معروف است.

آیه 180 بقره به آیه وصیت معروف است.

طبق فرموده رسول اکرم (ص) بهترین سوره ای که خداوند در کتابش نازل فرموده حمد است.

نام یکی از جنگهای صدر اسلام را که در سوره توبه وارد شده است حنین است.

آیه 35 از سوره نساء درباره حل اختلافات زن و شوهر است.

وره بقره به « فسطاط القرآن » معروف است.

تعداد آیاتی که درباره « تورات » است 1025تا می باشد.

آیه 5 از سوره بقره دعایی است.

نام « یحیی (ع) » در قرآن 5 بار تکرار شده است.

قرآن کتاب هدایت است.

نام حضرت « داوود (ع) » در قرآن کریم،16 بار آمده است.

تعداد حرف های سوره بقره 25500تا است.

سوره حج نام یکی از فروع دین می باشد.

آیه 174 سوره بقره درباره حضرت علی (ع) می باشد.

332بار کلمه « قل » در قرآن مجید تکرار شده است.

کلمه « امام » به صورت مفرد و جمع،12 بار در قرآن کریم تکرار شده است.

در قرآن کریم 58 بار کلمه « قرآن » به کار رفته است.

تعداد سوره های مدنی برابر است با 28.

4 سوره از سوره های قرآن مجید با « انا » شروع می شود.

نام مبارک « زکریا » 7 بار در قرآن تکرار شده است.

سوره بقره رکن قرآن است.

کلمه « قال » 529 بار در قرآن مجید بکار رفته است.

سوره آل عمران دارای 200 آیه می باشد.

 بزرگترین کلمه در قرآن کریم در سوره حجر و آیه 22 واقع شده است.

سوره یس به « ریحانةُ القرآن » معروف است.

سوره تحریم دارای 12 آیه می باشد که برابر با تعداد امامان معصوم ما است.

سوره توحید نام یکی از اصول دین می باشد.

کلمه « صبر » در قرآن 103 بار در تکرار شده است.

سوره حمد از سوره های قرآن به « ام القرآن » معروف است.

تعداد کسره هایی که در قرآن مجید به کار رفته است برابر است با 39586تا.

سوره های طلاق، تحریم و احراب با « یا ایها النبی » شروع می شوند.

اسم « الیاس (ع) » 2 بار در قرآن تکرار شده است.

اسامی پیامبران الهی 518 بار در قرآن تکرار شده است.

کلمه « عاد » 24 بار در قرآن کریم ذکر شده است.

110 آیه از آیات قرآن کریم در مورد « بنی اسرائیل » نازل شده است.

کلمه « الارض » 451 بار در قرآن مجید،ذکر شده است.

اولین سوره ای که دارای حروف مقطعه است،بقره است.

در سوره مبارکه بقره نام جالوت حکمران متکبر بنی اسرائیل آمده است.

مهمترین نوع امامت از دیدگاه قرآن،عبارتست از حکومت و قضاوت.

ناس و فلق هر دو سوره دعائی هستند.

نام « حضرت هود (ع) » 7بار در قرآن کریم ذکر شده است.

کلمه « جحیم » 26 بار در قرآن کریم ذکر شده است.

کلمه وسط قرآن کریم در سوره کهف واقع شده است.

شعار نخستین قرآن کریم « لا اله الا الله » می باشد.

سوره نمل از سوره های قرآن مجید دارای دو « بسم الله ... » می باشد.

سوره بقره طولانی ترین سوره قرآن و همچنین اولین سوره ای می باشد که در مدینه نازل شده است.

نام حضرت « نوح (ع) » 43 بار در قرآن کریم ذکر شده است.

سوره فاطر از سوره های قرآن کریم،به « الملائکه » شهرت دارد.

تعداد آیات قرآن کریم : 6236

هر جزء قرآن به 4 حزب تقسیم می شود.

سوره توحید از سوره های قرآن کریم،به شناسنامه خداوند،معروف است.

آیه 36 از سوره نمل،از زبان حضرت سلیمان (ع) می باشد.

نام 15 سوره از سوره های قرآن کریم،با حرف « میم » شروع می شود.

نام 6 سوره از سوره های قرآن کریم به نام پیامبران است.

نام مبارک پیامبر (ص)،5 بار در قرآن کریم ذکر شده است.

در سوره مجادله،در تمام آیاتش کلمه « الله » آمده است.

هنگام نزول سوره انعام هفتاد هزار فرشته آن را همراهی کرده اند.

داستان حضرت یوسف (ع)،از ذاستان های مهم و طولانی قرآن کریم می باشد.

قرآن کریم می فرماید علم خداوند متعال کامل ترین علم هاست.

خداوند در سوره مطفّفین کم فروشان را سرزنش کرده است.

داستان قوم عاد در سوره شعرا از سوره های قرآن مجید آمده است.

نام 14 سوره از سوره های قرآن مجید با حرف « الف » شروع می شود.

لفظ جلاله « الله » در قرآن کریم،2699 بار به کار رفته است.

سوره شمس از سوره های قرآن کریم،به « صالح » شهرت دارد.

طولانی ترین سوره قرآن بقره نام دارد.

سوره الرحمن به « عروس قرآن » مشهور است.

لفظ « ابلیس » 11 بار در قرآن آمده است.

واژه « شکر » 75 بار در قران آمده است.

کوتاه ترین سوره قرآن کوثر نام دارد که در وصف حضرت فاطمه زهرا (س) می باشد.

کلمه « انجیل » 12 بار در قرآن آمده است.

نام مبارک « اسحاق (ع) » 17 بار در قرآن آمده است.

تعداد « نقطه های » بکار رفته در قرآن کریم،برابر است با 1.015.030تا.

سوره های نمل، شعرا و قصص به « طواسین » معروف هستند.

آیه « قل هو الله احد » بیانگر توحید ذاتی می باشد.

کاربرد کلمه « عذاب » در قرآن کریم،264 مرتبه وارد شده است.

826 آیه در مورد دین بحث می کند.

نام حضرت « یعقوب (ع) » 16 بار در قرآن کریم،ذکر شده است.

کلمه « خیانت » 16 بار در قرآن،ذکر شده است.

با توجه به سوره واقعه،مردم در روز قیامت به 3 دسته تقسیم می شوند.

خدای بزرگ در قرآن کریم نتیجه روی گردانی از دعا را دخول در آتش دانسته است.

قرآن ناطق به امامان معصوم می گویند.

قرآن کریم،خوردن مال یتیم را به خوردن آش تشبیه کرده است.

کلمه « ایوب (ع) » 4 بار در قرآن تکرار شده است.

کلمه « رحمن » 57 بار در قرآن کریم،ذکر شده است.

405 آیه از آیات قرآن کریم،در مورد « حضرت محمد (ص) » بحث می کند.

کلمه « الی » 737 بار در قرآن کریم به کار رفته است.

در سوره توحید از سوره های قرآن کریم فقط یک بار کسره به کار رفته است.

تلاوت سوره حمد در نماز میت واجب نیست.

کاربرد کلمه « هذا » در قرآن کریم 221 مرتبه می باشد.

قرآن کریم قمر(ماه) را به « کالعرجون القدیم » تشبیه می کند.

آیه « ...و اصطفک علی نساء العالمین » در مورد حضرت مریم (ع) می باشد.

کاربرد کلمه « حق » در قرآن کریم 227 بار است.

تعداد حرف های سوره بقره،برابر است با 25.500.

تعداد فتحه به کار رفته در قرآن مجید برابر است با 93.243.

واژه « نفع » و « فساد » هر کدام در قرآن مجید 50 بار ذکر شده است.

کلمه های « دنیا » و « آخرت » هر دو در قرآن کریم 115 بار ذکر شده است

اسماء سوره حمد (1)

ازاسماء سوره حمد می توان فاتحة الکتاب، حمد، أم الکتاب، سبع المثانی، الشفاء، الصلاة، الکافیه، الوافیه، المناجات، التفویض، الکنز، النور، تعلیم المسأله، سؤال، الحمد الاولی، الحمدالقصری، الدعاء، شکرو...را نام برد


منبع: وبلاگ همه کاره


ارسال توسط مهدی علیزاده
« كسب درآمد از فروتل »
دوستانتان را به یك شغل پردرآمد و آسان دعوت كنید : « جزئیات »
Email:
آرشیو مطالب
نظر سنجی
آیا شما اعتقادی به سحروجادو دارید؟صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی

قالب وبلاگ