تبلیغات
اخبار جهان اسلام - 20نكته مهم در مورد آیة الكرسی
اخبار جهان اسلام
برای سلامتی آقا امام زمان صلوات


مرتبه
تاریخ : سه شنبه 3 اسفند 1389
1- هر كس در وقت غروب آفتاب 41كرتبه آیه الكرسی را بخواند هر چه از درگاه حق تعالی بخواهد دریابد .
2-اگر كسی آیه الكرسی بخواند وبه پای خود بدمد در راه رفتن خسته نمی شود اگر 7مرتیه در بالین شخص خوابیده بخواند بیدار شود : 1- هر كس در وقت غروب آفتاب 41كرتبه آیه الكرسی را بخواند هر چه از درگاه حق تعالی بخواهد دریابد .
2-اگر كسی آیه الكرسی بخواند وبه پای خود بدمد در راه رفتن خسته نمی شود اگر 7مرتیه در بالین شخص خوابیده بخواند بیدار شود
3- اگر كسی بخواهد به جای برود وكسی او را نبیند 70مرتبه بخواند .
4- در صحرائیكه آب پیدات نمی شود واز تشنگی بیم هلاك باشد 66مرتبه بخواند خدای تعالی به او آب می رساند
5- اگر كسی را در چاهی محبوس سازند وسر چاه را ببندند 1000مرتبه بخواند حتما نجات یابد
6- اگر كسی در شب 707بار بر قفلی كه بسته باشد بخواند مفتوح شود به شرط اینكه مشروع حلال باشد .
7-اگر كسی آیه الكرسی را بنویسد ودر میان مالی قراردهد و7مرتبه بخواند به سلامت به منزل رسد .
8-اگر 41 مرتبه بر مشتی خاك بخواند وبدمد به روی دشمن به پاشد از دشمن واعداء ضرری بوی نرسد .
9-اگر میان كاروان باشد چوبی بردارد وگرداگرد آنها حلقه بكشد و7مرتبه آیه الكرسی را بخواند آن قافله از دزد وگمراهی وحوادث سالم می ماند
10- اگر كسی 7مرتبه آیه الكرسی را بر مشتی خاك خوانده ودر قبر مرده بریزد آن میت را غذاب نمی كنند ورحمت الهی بر صاحب آن قبر فرود می آید .
11-اگر بخواهد دشمن ظالم را آواره گرداند 41بار بر تخم جاروب خواند ودر میان ایشان بریزد متفرق و آواره شود .
12- اگر كسی را درزنجیر كنند كنند در شب 1001بار بخواند البته همان روز خلاص شود .
13-برای شفای بیمارصبح به مدت سه روز 16باربخواند شفا می یابد وبرای رفع درد سر 7بار بخواند وصحت یابد برای حفظ هر روز بر مویز طائفی 7بار بخواند وبخورد 7مرض را از آن شضخص دور گردد.
14-اگر 41بار آیه الكرسی را بر آب بخواند وبخورد اگر بسته بشده باشد باز گشاده گردد - اگر 7بار بخواند وبر 7عضو بدن خود بدمد وآن روز ابدا مضرتی بر وی نرسد ودر شب بخواند همین طور .
15-اگر كسی در كشتی یادر ماشین یا در هواپیمانشسته باشد و7بار آیه الكرسی را بخواند به سلامت به مقصد می رسد .
16- اگر شهری در محاصره دشمن باشد در بلندی رود وسه بار هر شبی 1100بار بخواند ونیمه شب بر چهار طرف بدمد روزسوم لشگر ازآن خارج شوند
17-از برای ثروت 41روز هر شب 1100بار بخواند وچهار ركعت نماز بخواند در ركعت اول یك بار حمد وآمن الرسول تا آخر سه بار ودر ركعت دوم نیز چنین ودر ركعت سوم الحمد وسوره زلزال را 1100مرتبه آیه الكرسی بخواند چنان شود كه حساب مال خود را نتوان نمود .
19- اگر در كشوری یا شهری بماند ووسیله مراجعت نداشته باشد 17روز هر روز 70مرتبه به این نیت بخواند هر چه زودتر به وطن خویش برگردد.
20-اگر كسی حاجتی داشته باشد باید هفت روز روزه باشد وهر روز 91بار بخواند ودو ركعت نماز به این شكل بجای آورد به این صورت كه در ركعت اول سوره الحمد 1بار وسوره والسماء والطارق سه بار ودر ركعت دوم بعد از حمد 10بار سوره توحید چون به سجده رود 7بار سبوح قدوس رب الملائكه والروح بگوید وسر برداردو91بار آیه الكرسی بخواند محال است كه حاجتش اگر مشروع باشد بر نیاید .

ارسال توسط مهدی علیزاده
« كسب درآمد از فروتل »
دوستانتان را به یك شغل پردرآمد و آسان دعوت كنید : « جزئیات »
Email:
آرشیو مطالب
نظر سنجی
آیا شما اعتقادی به سحروجادو دارید؟صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی

قالب وبلاگ